Torque

Het werken aan flenzen, door middel van torque of tensioning, zal volgens protocol (M-TT-VOMI-0113) uitgevoerd worden.  Door middel van (geavanceerd) diametraal sluiten zal een juiste en gelijkmatig verdeelde druk op de pakking worden gerealiseerd om zo “bron” lekkage, te veel diffuus lekverlies en overige schades aan installaties, personen en milieu te voorkomen. Door het opstellen van een flenslabel/protocol worden onder andere afwijkingen ten aanzien van de ideale positie gemeten en geregistreerd.

Hoe werkt het?

Door het aan te brengen van moment in een hydraulische momentsleutel wordt de gewenste boutspanning in de bout gebracht, waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de klant, staat van de bouten, en de wrijvingsfactor van het aangebrachte draadsmeermiddel. Het gewenste moment wordt teruggerekend naar de benodigde hydraulische druk van de pomp waarmee de hydraulische momentsleutel wordt aangedreven.

                                  Bolt-Tensioning

 

Ook bij het werken aan flenzen, door middel van bolt-tensioning, zal volgens protocol (M-TT-VOMI-0113) uitgevoerd worden. Bij bolttensioning worden meerdere bouten in een flensverbinding tegelijkertijd opgespannen. De bolttensioners zijn door hydraulische slangen met elkaar verbonden, waardoor elke bout met exact dezelfde kracht wordt opgespannen. Dit resulteert in een gelijkmatige belasting op de pakking in de flensverbinding.

Hoe werkt het?

Bij bolttensioning wordt gebruik gemaakt van hydraulische vijzels (bolttensioners). Door toepassen van oliedruk in de bolttensioners worden de bouten uitgerekt en worden de wangen van de flens naar elkaar toegedrukt. Hierdoor komt de moer los van de flens. Vervolgens wordt de moer handmatig aangedraaid tot op de flens. Na wegnemen van de oliedruk en verwijderen van de bolttensioners, blijft de juiste spanning achter in de bouten.

Bolt tensioning Steps