Project Coördinatie

Deze functie wordt de laatste paar jaar door mij (Confitmo) met plezier uitgevoerd en is door middel van de afgelopen 15 tot 20 jaar een functie waarbij ik gebruik kan maken van de ervaring die ik heb opgedaan. Als Projectcoördinator stel je de werkplannen op ondersteun en begeleidt de werken gedurende de uitvoering en dan met name in bedrijfskundig opzicht. Deze werkplannen omvatten de in de werkvoorbereidingsfase op te stellen uitvoeringsplannen, instructies, conflicterende wzh en andere benodigde elementen, die in onderlinge samenhang nodig zijn om de uitvoering van een bepaald proces, een bepaalde werkzaamheid te beheersen. Als Projectcoördinator heb je de coördinatie en de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de verschillende onderaannemers en leveranciers en continuïteit van het project. Je bent in deze functie dan ook bevoegd om de noodzakelijke acties te verrichten behorende bij je verantwoordelijkheden. Als project coördinator leg je verantwoording af aan en ressorteert onder de projectmanager en  bemiddel je tussen werkvoorbereiding en de uitvoerende partijen voor zowel on- als offshore.

 • Analyseert (besteks)specificaties en uitvoeringsproblematiek en stelt de werkplannen en de deelwerkplannen op.
 • Opstellen rapportages in technisch en bedrijfskundig opzicht.
 • Beheren van Shut down activiteiten  / Stop lijsten.
 • Verzorgen en beheren projectdocumentatie.
 • Het bewaken van planningen in samenwerking met project planner
 • Afstemming tussen verschillende aannemers van het project.
 • Aansturen van project activiteiten.
 • Kostenbewaking, signaleren en registreren van meer- en minderwerk.
 • Optimaliseren van planningen.
 • Rapporteren van voortgang en planning naar management.
 • Coördineren van materiaal aanvoer (deck lay-outs offshore)
 • Feed back rapportages opstellen na afronding van projecten.