Mechanical solutions

Project Coördinatie

En meer!

Als Projectcoördinator stel je de werkplannen op en begeleidt de werken gedurende de uitvoering en dan met name in bedrijfskundig opzicht. Deze werkplannen omvatten de in de werkvoorbereidingsfase op te stellen uitvoeringsplannen, instructies, conflicterende wzh en andere gegevens, die in onderlinge samenhang nodig zijn om de uitvoering van een bepaald proces, een bepaalde werkzaamheid te beheersen.

Links en aanverwante sites